because of  difficulty talking about my own work i  post a few sentences other people wrote  about my work:

Sylvia's kunst is direct en associatief.
Ze ziet kans om je het alledaagse, 'gewone', met nieuwe ogen te laten zien. Dat is niet alleen verrassend - alle kunst zou verrassend moeten zijn - maar ONgewoon omdat haar manier van kijken, en dus van laten zien, je ontslaat van alle pretenties. Je hoeft er alleen maar te zijn en direct te ervaren hoe speciaal onze gewone werkelijkheid is; simpel.

Tegelijkertijd ontslaat het je niet van de moeite om na te denken. Integendeel - een diepere laag bevraagt die werkelijkheid, en dus ook jou en je vanzelfsprekendheden.
Een nieuwe kijk op de wereld die het raadsel ontraadselt en het deksel ontdekt. (Deze laatste zin is ontleend aan Lewis Carroll, die in zijn Alice boeken hetzelfde doet). mary fahrenfort

The unique aspect about your art in terms of form is how you give traditional materials contemporary expression/ life, and that's really beautiful. There is also a feeling of rebelliousness - doing things differently from the norm - being uncomfortable with collective behavior. I personally think that your work fights for our survival as human species - disrupts patterns that harm our survival and growth, this includes boundaries and walls. There is rarely just one character in your work, and it mostly depicts something of a collective and how we relate to each another. arta balina

Meer tijd genomen om je 'gewone' website te bekijken. 

Hoe poëtisch en licht, en tegelijkertijd zo basaal en 'Bodenständig'. 
Een mooi Duits woord, kan niet in de vertaling.
Het mooie van je werk vind ik waar het 'het begrijpen' ontstijgt. Blijft hangen als vlinder, een vlek, een schaduw van iets dat er niet meer is.

Ja en je stoep, je straat, daar kan ik blij en verdrietig van worden. maria es

 

Construido con Berta.me

sylvia van den ouwelant ©